Doneeractie | Geld inzamelen
 
 

Doneeractie

Museum Fort 1881 Hoek van Holland

Laten we er niet omheen draaien: het zijn extreem moeilijke tijden. Ook voor Fort 1881. 

De afgelopen maanden zijn niet makkelijk geweest voor Fort 1881. ,,Onverwachts de deuren moeten sluiten door het coronavirus en vervolgens de benodigde maatregelen doorvoeren om in de 1,5 meter samenleving bezoekers op een veilige en verantwoorde wijze te ontvangen was een moeilijke opgave”, zegt Jurgen Beumer.

Alles loopt anders dan verwacht. Geen bezoekers in ons museum, geen evenementen, geen festivals, geen bijeenkomsten, geen Sunday live, geen trouwerijen, geen gasten in ons restaurant Brasserie-M, geen bunkerdag, eigenlijk een dikke streep door alles wat niet meer mag vanwege Covid-19. 

Door de Corona maatregelen vanaf 12 maart 2020 kwamen er te weinig bezoekers waardoor de inkomsten niet meer voldoende waren om de doorlopende kosten te blijven betalen.

Zonder bezoekers hebben we nauwelijks inkomsten. Daarom is Stichting Fort aan Zee een tijdelijke actiecampagne gestart. 

Bij deze dus de vraag aan jullie om ons te steunen!! Elke cent telt en zijn wij weer een stukje geholpen.  

Uiteraard voor wat hoort wat dus we zullen jullie niet vergeten en maken het goed met je!!  Wanneer de Corona maatregelen het weer toelaten dan organiseert Fort 1881 een feestelijke bijeenkomst voor de donateurs om iedereen te bedanken.
Als donateur kan je genieten van deze bijzondere tegenprestatie.

 

ANBI-status
Stichting Fort aan Zee heeft de status van culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) waardoor deze schenkingen aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. U kunt Het museum Fort 1881 een eenmalig of periodiek schenking doen.

 

 

Wie is de eigenaar van Fort1881

Ondernemer Jurgen Beumer is sinds 2015 de eigenaar van het fort. 

Een maatschappelijk culturele onderneming in een verdedigingsfort, daar zijn er niet veel van in Nederland. En dat is jammer! Gelukkig vond de gemeente Rotterdam dit ook en zocht voor het fort in Hoek van Holland een enthousiast, ervaren ondernemer die het fort nieuw leven wilde inblazen. De gemeente Rotterdam vindt dat zo’n uniek gebouw met historische waarde gezien en beleefd moet worden. Dat vond Jurgen Beumer ook! Niet voor niets heeft hij het oog laten vallen op het fort. Zijn ondernemingsvisie sluit naadloos aan bij de oproep van de gemeente Rotterdam: Het fort vroeg om een ondernemer die iets heeft met historie en het maximale uit de locatie wil halen. De gemeente heeft met Jurgen Beumer de creatieve ondernemer met bijbehorende competenties gevonden. Jurgen Beumer stelt zichzelf graag even voor: de naam is Jurgen Beumer, 50 jaar, gehuwd. Eind jaren negentig was hij ruim zeven jaar eigenaar en exploitant van Strandpaviljoen Pampus in Scheveningen. Deze succesvolle horecaonderneming is later aangevuld met een café in Rotterdam. In deze periode heeft hij zijn meeste horeca-ervaring opgedaan. Ook is hij jaren verantwoordelijk geweest voor de catering bij diverse grote festivals en bedrijfsevenementen. Kortom Jurgen Beumer kent de klappen van de zweep binnen de horeca. Hij is ook iemand die niet snel zenuwachtig wordt als er een groep van meer dan 500 man moet worden voorzien een natje en een droogje. Via een omweg is hij terechtgekomen bij de Haeghe Groep, een organisatie in Den Haag die mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt de mogelijkheid geeft zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. De ervaringen die hij daar opdeed, heeft hem ertoe gebracht om ook in een nieuwe onderneming oog te blijven hebben voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het is zijn ervaring dat als mensen kansen krijgen, soms met wat hulp, er voor iedereen nieuwe uitdagingen liggen. Maar niet alleen mensen hebben zijn aandacht, ook vindt hij het zeer belangrijk dat de CO2 voetafdruk en de ecologische voetafdruk van dit fort zo klein mogelijk is. Dit doet hij met een duurzame exploitatie en door het gebruik van duurzame, eerlijke en lokale producten. 

 

Wie is Fort1881

Fort 1881 in Hoek van Holland is een historisch pantserfort dat is gebouwd in 1881 ter verdediging van de ingang van de Nieuwe-Waterweg. Het totale complex is 25.000 m2 groot, waarvan het fortgebouw zo’n 7.000 m2 groot is. Het fortgebouw telt 107 ruimtes en een gangenstelsel van 3 kilometer lang. Het fort is aangewezen als Rijksmonument. Fort 1881 is belangrijk cultureel erfgoed en het best bewaarde kustverdedigingsfort van Nederland. 

 

Wat doet Fort1881

Met de exploitatie van Fort 1881 zet Fort1881 b.v. een uniek concept neer. Een grootschalige sociaal-maatschappelijk en culturele voorziening in een historisch verdedigingsfort is zeldzaam in Nederland en uniek voor de regio. De combinatie van cultuur en ontspanning op zo’n grote schaal biedt mogelijkheden voor culturele evenementen en bedrijfsevenementen (van vergaderingen tot grote bijeenkomsten en congressen), maar ook voor trouwerijen en meer individuele bijeenkomsten. Het fort is een centrum voor ontmoeting en beleving. Een plaats waar mensen binnen lopen om met anderen van gedachten te wisselen, het fort en zijn geschiedenis te beleven en ervaringen op te doen. 

 

De sociale onderneming

Fort 1881 profileert zich nadrukkelijk ook als een sociale onderneming met aandacht voor mensen met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt. Fort 1881 heeft een bijzondere relatie met de Haeghe Groep in Den Haag en ‘s-Heerenloo in  monster. De eerdere dienstbetrekking van Jurgen Beumer bij de organisatie Haeghe Groep en het ervaren van de successen van de Haeghe Groep laat zien dat ondernemen met aandacht voor mensen met minder kansen elkaar kan versterken. Mensen met een fysieke of mentale beperking kunnen prima werken en hebben er recht op zich nuttig te maken. Bovendien zijn ze zeer gemotiveerd. Dat is de overtuiging van Fort 1881. Binnen Fort 1881 zijn en worden daarom mensen ingezet met een achterstand op de arbeidsmarkt, die via hun betrekking bij Fort 1881 de mogelijkheid krijgen zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Zij worden daarbij zoveel mogelijk ingezet bij activiteiten die overeenkomen met reguliere arbeidsmarkt-activiteiten. Er worden zoveel als mogelijk kansen geboden voor mensen met een (zeer) grote afstand tot de arbeidsmarkt.

 Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.

 

Laat een reactie achter

47 donaties
€ 3.430,00