Dolfijntherapie 2018 | Geld inzamelen
 
 

Dolfijntherapie 2018

Help mijn vriendin om nogmaals een dolfijntherapie te volgen op Curacao.

Mijn vriendin heeft de spierziekte HMSN X

Hierdoor zit zij doorgaans in een rolstoel/scootmobiel

afgelopen maart heeft zij voor de 2e maal dolfijntherapie gevolgd op curacao waarbij zij geholpen wordt om zich steeds beter te bewegen en verder te gaan.

omdat zij volwassen is, kan zij geen stichting aanschrijven voor donaties of iets degelijks en komen alle kosten op haarzelf neer. Daarom open ik deze doneeractie, om te kijken of ik haar een beetje kan steuren zodat zij volgend jaar opnieuw therapie kan gaan volgen.

 

Haar eigen verhaal:


Mijn droom is om volgend jaar nog een keer therapie te kunnen volgen bij CDTC in Curaçao zodat ik mijn mobiliteit nog verder kan vergroten. Deze therapie heb ik pas geleden gevolgd en ik heb daar zoveel aan gehad dat ik het graag nog keer zou willen doen.

Wat is er aan de hand met mij?

Ik heb de aangeboren spierziekte HMSN X (hereditaire, motorische, sensorische, neuropathie dominant op het X chromosoom). Deze vorm van HMSN komt maar bij 0.01% voor bij mensen met HMSN. Anders dan bijvoorbeeld bij HMSN 1,2 of 3, valt er bij HMSN X niet van te voren vasttestellen wat het fysieke verloop van de aandoening zal zien. Dit is dan ook bij iedereen anders.

Bij mij ging het in de pubertijd in een keer erg snel. Zo ging ik binnen een periode van twee jaar van lopend naar rolstoel en gingen mijn voeten scheef staan. Dit betekende een behoorlijk aanslag op mijn mobiliteit en fysieke gezondheid.

Waarom deze therapie?

In 2008 en 2009 ben ik aan mijn voeten geopereerd. Hierdoor kon ik weer wat beter lopen, maar doordat ik al op jonge leeftijd rolstolgebonden was, ben ik bewegingen kwijtgeraakt en weten mijn hersenen (en ik) niet meer hoe je alle spieren moet en kunt gebruiken.

Dolfijntherapie? Huh? En dan?

Nu zoveel jaren verder en een verbeterede mobiliteit door onder andere fysiotherapie, fitness en zwemmen, wilde ik het naar een hoger niveau tillen. Zo kwam ik in aanraking met dolfijntherapie en daar ben ik me in gaan verdiepen nadat ik kennis had gemaakt met het CDTC tijdens een vakantie.

Na diverse gesprekken te hebben gevoerd met het CDTC over wat zij voor mij zouden kunnen betekenen raakte ik meer en meer overtuigd van de effecten van deze vorm van therapie. Dit was onder andere dat er veel tijd is om jouw situatie te beoordelen: waar je op reageert, hoe je lichaam reageert en hoe de therapie daarop kan aansluiten. Dit gebeurt met een Multi Disciplinair team wat betekent dat er vanuit meerdere invalshoeken een programma wordt samengesteld. De therapie bestaat vervolgens uit een programma van twee weken waarbij je iedere dag twee uren bezig bent.

Naast de therapie zwem je met dolfijnen. Dit is goed voor je lichaam omdat het een ontspannende werking heeft. Daarnaast motiveert het je om de therapie voor te zetten. En, het is natuurlijk ontzettend gaaf en leuk!

Op basis van dit alles besloot ik mij aan te melden en heb ik onlangs de therapie gevolgd.

Terug in Nederland, en dan?

Op basis van alle gevolgde therapie is er een programma opgesteld door de therapeuten van het CDTC waarmee de fysiotherapeut in Nederland verder kan gaan. Zo bestaat de mogelijkheid om de therapie enigszins een vervolg te geven. Echter, deze heeft geen lange houdbaarheidsdatum omdat er weer veranderingen in het lichaam zullen optreden.

Dream or Donate?

Ondanks dat ik al heel veel positieve effecten heb ondervonden van de therapie, ben ik er nog niet. Er valt nog zoveel meer uit te halen.

Maar, er is een probleem namelijk, de kosten. Het is niet goedkoop.

De therapie alleen kost 7000 euro en daar komen de vlucht en het verblijf nog overheen.

Via stichtingen en wensorganisaties vind ik helaas geen weg omdat deze alleen geven aan jongeren tot en met 18 jaar. Dit is dan ook de reden dat ik Dream or Donate heb aangevraagd. Het idee is dat er gedoneerd kan worden ten behoeve van het volgen van de therapie. Dit kan al vanaf 1 euro en zeg nu zelf, als iedereen die dit leest dat zou doen, dan ben ik al weer een heel eind op weg om mijn droom voort te zetten.

Delen is lief, doneren is super lief!


Enlisch
My dream is to follow the Dolphin of the CDTC in Curacao again in order to increase my mobility. I followed this therapy recently and it gave me so many benefits that I would like to do it again.


?
What happened to me?

I have the congenital disease HMSN X ((hereditary, motoric sensory, neuropathy dominant on the X chromosome). This form of HMSN only comes to 0.01% of the people with HMSN. The difference between people with HMSN X and people that have for example HMSN 1,2 or 3, is that the physical progress cannot be determined in advance. This then also means the progress is different for everybody.

For me it went fast during puberty. Within a time period of two year I went from walking to a wheelchair and my feet grow crooked. This has become a major strike on my mobility and my physical health.

Why this therapy?

In 2008 and 2009 I have surgery on my feet. Due to this I somewhat could walk again but because I was already in a wheelchair at a young age I lost a lot of movements and my brains (and I) forgot how you can and should use your muscles.

Dolphin Therapy? And? What?

Now, many years later and an improved mobility due to physiotherapy, fitness and swimming, I want to bring it to a higher level. During a holiday in Curacao I got acquitted with Dolphin therapy. After this I went more into depth to get a better hold on the therapy.

After several conversations with the CDTC I got more and more convinced about the effects of this therapy. They take a lot of time to judge your situation: how does your body respond, how do you respond and how can the therapy be adjusted to that. This happens in collaboration with a Multi Disciplinary team, which means that the program will be designed from different perspectives. In the end you will get a program of two weeks in which you get therapy each day for two hours.

Beside the therapy you get to swim with dolphins. This works out well for your body because it helps you to relax. Besides that it motivates you to continue your therapy. And overall, it is fun and cool!

Based on this all I decided to register for the program and recently I followed the therapy.

Back home. And then?

Based on the therapy that is followed, the therapists of the CDTC make a program for the physiotherapist in your own country. This gives you the possibility to give the therapy a follow up. However, this is does not last forever because your body will continue change again.

Dream or Donate,

Despite the positives effects that I already encountered, I am not there yet. There is so much more to get. But there is one problem namely the costs. It is quit expensive. The therapy cost around 7000 euro and that is without the ticket and the accommodation costs.

Unfortunately I cannot find my way threw foundations and ‘make a wish’ organisation because they only help out people up till 18. This is then also the reason I requested Dream or Donate. The idea is that people can donate so I can follow the therapy again. This can already be done with one euro, dollar or pound or… because if everybody who read this would do so, I will come closer to my dream.

Sharing is sweat, donation super sweet.

Thank you so much!Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
 

Laat een reactie achter

7 donaties
€ 60,00

Deze actie is gesloten.