Doggy bag ck in the future

Doggy bag ck in the future | Geld inzamelen
 
 

Voor school ( Hotelschool Den Haag) zijn we bezig met een project fWTF(food waste to finish) als doel op met oplossing te komen hoe we het etensafval en het afval wat er aan gelinkt is te verminderen (zo als plastic verpakking van groenten). Daarbij willen we de doggy bag weer populair maken, want we hebben ondervonden dat men wel openstaat voor de doggybag maar zich schaamt om er éen te vragen in een restaurant na de maaltijd.  De reden waarom we uw hulp vragen is, omdat wij geld nodig hebben om hier van onze doggy bags en stempel aan te schaffen. 

Hier beneden vind je een video waar aandacht wordt gegeven aan voedselverspilling. 


For school (Hotelschool The Hague) we are working on a project fWTF (food waste to finish) with the aim to come up with solutions how to reduce food waste and the waste that is linked to it (such as plastic packaging of vegetables). In addition, we want to make the doggy bag popular again, because we have experienced that people are open to the doggy bag but are embarrassed to ask for one in a restaurant after the meal.  The reason we are asking for your help is because we need money to purchase our doggy bags and stamp here. 

Below you will find a video where attention is given to food waste. 

Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.

0 donaties
€ 0,00
Doel: € 100,00
0%

Je kunt nu de eerste zijn die deze actie steunt! Doneer en voeg optioneel een persoonlijke boodschap toe.