De kracht van water

De kracht van water | Geld inzamelen
 
 
educatie met waterkracht

meer info op de website

We willen gebruik maken van het oppompen van grondwater, via een gietijzeren waterpomp en windmolen.

Deze pompen grondwater in een hoger gelegen wateropslag en distributiesysteem, welke vervolgens over een water draaitafel geleid kan worden of via een elektrisch opwekkend waterrad.

 De energie die op wordt gewekt zal vervolgens visueel elektrische informatie geven door het oplichten van lampen en mogelijk een digitaal bord dat weergeeft hoeveel energie er wordt opgewekt.

 Vervolgens wordt het opgepompte grondwater via een kanalensysteem samen met de aquaponics naar de diverse dierenweides worden getransporteerd en dient dan als drinkwater voor de dieren op de boerderij.

Stichting De Bossche Hoeve vervult al jarenlang een belangrijke rol in het stadsdeel West in ’s-Hertogenbosch. Oorspronkelijk opgezet als kinderboerderij met als insteek dier- en natuur, heeft zij haar functie de laatste jaren fors uitgebreid.

·       Op maatschappelijk gebied: 

-         Als ontmoetingsplaats. Door jong en oud een vertrouwde plek te geven waar ze een praatje kunnen maken en contacten kunnen leggen. Ouderen, alleenstaanden, jongeren en gezinnen vanuit allerlei achtergronden en afkomst. Kortom, bevordering van onderlinge cohesie.

-         Als bemiddelende instantie waar dieren in nood altijd terecht kunnen. 

 

·       Op educatief gebied:

-         Het bieden van leer/en stage faciliteiten voor studenten als erkend leerbedrijf en actieve begeleiding hierin.

-         Het begeleiden en informeren van groepen scholieren op locatie, zowel basis als voortgezet onderwijs

-         Het begeleiden van vrijwilligers vanuit allerlei (overheids-) disciplines.

-         Het inzichtelijk maken van actuele ontwikkelingen in onze maatschappij op het gebied van duurzaamheid en de energietransitie, door praktische toepassingen in praktijk te laten zien.

 

·       Op informatief/communicatief gebied:

-         Op individueel niveau, het desgewenst informeren van houders van dieren over de zorg voor hun dieren, zowel qua voeding als instandhouding van gezondheid.

-         Het informeren van eenieder over actuele zaken via website, sociale media en (lokale) pers.

-         De Bossche Hoeve bemerkt ook veel belangstelling van buitenaf. Mensen van buiten de wijk, buiten de gemeente en zelfs buiten de provincie weten ons te vinden. Als ontspanning, interesse of met vragen. 

 Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.

2 donaties
€ 70,00
Doel: € 18.150,00
0%