Crowdfund. house renovation Rally and Respect

Crowdfund. house renovation Rally and Respect | Geld inzamelen
 
 

Als betuiging van respect voor de bewoners van de woning en hun positieve verstandhouding en houding tegenover de rallysport. Een ongeluk schuilt in een klein hoekje. De prachtige motorsport/rallysport wordt dagelijks in slecht daglicht gebracht door omstaanders die jammergenoeg niet dezelfde passie delen als de toeschouwers. De bewoners van de woning werden getroffen door het incident maar nemen alles positief op, reageren respectvol en begripvol naar de rallygemeenschap toe, dit desondanks de vele reacties van andere haatzaaiers. Laat ons hen dan ook een wederdienst bewijzen met deze crowdfunding en een duwtje in de rug te geven om de renovatie te realiseren. Het ingezamelde bedrag zal worden bedeeld onder de getroffen/betrokken partijen.

As a show of respect for the residents of the property and their positive understanding and attitude towards rallying. An accident lurks in a small corner. The wonderful sport of motorcycling/rallying is put in a bad light daily by bystanders who unfortunately do not share the same passion as the spectators. The residents of the house were affected by the incident but take everything in a positive way, reacting respectfully and understandingly towards the rally community, this in spite of the many reactions from other haters. So let us return the favor to them with this crowdfunding and give a boost to make the renovation a reality. The amount collected will be distributed among the affected parties.Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
0 donaties
€ 0,00
Doel: € 50.000,00
0%

Je kunt nu de eerste zijn die deze actie steunt! Doneer en voeg optioneel een persoonlijke boodschap toe.