Geld inzamelen | Bijdrage gevraagd voor James met epilepsie!
 
 

Bijdrage gevraagd voor James met epilepsie!

Epilepsie bij James

Hallo, mijn naam is James en op drie jarige leeftijd heb ik epilepsie gekregen. Het is een rot ziekte en gaat gepaard met aanvallen waardoor ik hersenbeschadigingen krijg. Om alles goed onder controle te houden ben ik aangewezen op levenslange medicatie en onderzoeken. Deze medicijnen zijn niet goedkoop. Nu heb ik gelezen dat cbd olie een vermindering van de aanvallen zouden kunnen geven. Omdat alles bij elkaar een aardige som geld kost en aanvallen slecht voor zijn hersens zijn wordt het voor ons een dure zaak en zou hulp mooi uitkomen. James is u er zeer dankbaar voor. Dit filmpje https://www.youtube.com/watch?v=vrFBfqeAU00 geeft u een idee hoe een aanval kan verlopen. James heeft vaak van dit soort aanvallen. Mede door uw donatie kan James een leuker leven lijden.

Hello, my name is James and I got epilepsy at the age of three. It's a rotten disease and is associated with seizures so I get brain damage. To keep everything under control, I rely on lifelong medication and tests. These drugs are not cheap. Now I read that cbd oil could give a reduction in attacks. Because all in all a nice sum of money costs and attacks are bad for his brain is a costly affair for us and would help out nicely. James is very grateful to you. This movie https://www.youtube.com/watch?v=vrFBfqeAU00 gives you an idea of how an attack can take place. James often has this kind of attack. Partly because of your donation James can live a better life.Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie. 

Laat een reactie achter

1 donatie
€ 5,00