Behoud In Memoriam bord 1944

Behoud In Memoriam bord 1944 | Geld inzamelen
 
 

In het najaar van 1944, werd er in oktober van dit jaar, hard gevochten rondom Roosendaal en Nispen. In de buurt van Nispen stierven veel Britten van o.a. de Polar Bear divisie. Daar waar de militairen waren overleden werden ze in een tijdelijk graf gelegd en geeerd door de omgeving, zo ook in Nispen. In de Nigtestraat in Nispen was zo'n tijdelijk graf. Uit dankbaarheid werd toen een houten bord gemaakt met daarop alle namen van alle militairen die daar in tijdelijkheid in een graf waren gelegd. Het houten paneel is waarschijnlijk gemaakt van hout van munitiekisten. De dorpsbewoners hebben het bord voorzien van de "RIP" aanduiding en een onderbord met "Zy vielen voor onze bevryding". Een bloemenzee van de plaatselijke bewoners sierden het graf. Ze beden en bedankten de bevrijders ook bij dit tijdelijke monumentje. Dit bord, jaren lang opgeslagen in vochtige ruimten, is recentelijk weer boven water gekomen. Graag willen we (Dutch Polar Bears) het bord, in samenwerking met Heemkundekring #De Heerlijckheijd" uit Nispen laten behandelen waardoor verder verval wordt voorkomen. We hebben hiervoor een professional  voor benaderd. Over een aantal jaren willen we de mogelijkheid bekijken om de vervaagde letters mogelijk te laten herstellen. We hebben uw hulp nu hard nodig, anders zal dit bord, volgens kenners, over enkele jaren onzichtbaar zijn.  Voor nu willen we het laten conserveren. Na de huidige conservering zal er, als de Covid maatregelen die toelaten, een kijkdag komen waar alle donateurs en liefhebbers het bord met de tientallen verhalen erachter, kunnen komen bekijken. Daarna zal er met het restant van de crowdfunding gestart worden met de restauratie met een eventuele nieuwe crowdfunding. Het is de bedoeling het bord een veilig en droog plekje tentoon te stellen. Steun ons alsjeblieft ! Dit bord mag niet verloren gaan! Uw donatie gaat rechtstreeks naar de Heemkundekring Nispen. (De eigenaar van het bord) We houden de stand bij en ook wie heeft gedoneerd. Dank u wel voor uw steun! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In the autumn of 1944, in October of that year, there was heavy fighting around Roosendaal and Nispen. In the vicinity of Nispen, many Britons from the Polar Bear division, among others, died. Where the soldiers had died, they were placed in a temporary grave and honored by the environment and people from the villages, including Nispen. There was such a temporary grave in the Nigtestraat in Nispen. Out of gratitude, a wooden sign was made by the locals, with all the names of all soldiers who were temporarily placed in a grave there. They prayed above the graves and praised the soldiers. The wooden panel is probably made of wood from ammunition boxes. The villagers have marked the sign with the "RIP" designation and a bottom sign with "The died for our liberation". A sea of ​​flowers from the local residents adorned the grave. This sign, stored for years in damp rooms and barns, has recently resurfaced. We (The Dutch Polar Bears) would like to have the sign treated in collaboration with Heemkundekring "De Heerlijckheijd" from Nispen, in order to prevent further decay. In a few years we want to look at the possibility of having the faded letters restored. We desperately need your help, otherwise According to experts, this plate will be invisible in a few years. After the current conservation, if the Covid measures allow, there will be a viewing day where all donors and enthusiasts can come and view the plate with the dozens of stories behind it. The Sign will be kept on a safe and public place. After this we will start restauration. Probably the remaining amount of the present crowdfunding won't be enough, but we will strat a new crowdfunding for it. Your donation will go directly to the local history association "De Heerlijckheijd" in Nispen. (The owner of the sign) We will keep track of the score and also who has donated. Thank you for your support in advance!Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
66 donaties
€ 1.430,00
Doel: € 2.000,00
71%