Bedank het zorgpersoneel na de Corona crisis

Bedank het zorgpersoneel na de Corona crisis | Geld inzamelen
 
 
Bedank de ziekenhuis medewerkers na de corona crisis en doneer!

Terwijl het corona virus in Nederland om zich heen grijpt, raken steeds meer mensen besmet en raken ziekenhuizen en IC bedden langzaam vol. Ondertussen neemt het kabinet vergaande maatregelen met als doel de belastbaarheid van ziekenhuizen binnen acceptabele grenzen te houden en de kwetsbare binnen de samenleving te beschermen. En het einde is nog (lang) niet in zicht.

En als je denkt aan november 2019. Toen demonstreerden deze mensen nog voor meer loon en betere werk en rusttijden. Echter zijn het wel die mensen, welke nu niet klagen, maar 24-7 “een slag in de rond werken” om de ernstig zieken te helpen om het virus te overleven, met de kans om ook zelf besmet te worden. 

En dat gebeurd, waardoor de druk op de gezonde zorgmedewerkers verder oploopt. We zijn nu op het punt, dat vrijwilligers,gepensioneerde of andere ex zorgmedewerkers weer mee gaan helpen om zo de werkdruk in de ziekenhuizen te verlichten.

En na de corona crisis?
Gaat normaliter iedereen weer over “tot de orde van de dag”. Wordt de zorg weer gewoon “de zorg” en krijgen de vrijwilligers een schouderklopje met “tot ziens”?

Dat laten we als Nederlandse bevolking toch niet gebeuren!

Na een succesvolle applause actie, vind ik dat er meer moet gebeuren voor deze zorgmedewerkers en alle vrijwilligers welke 24-7 in touw zijn/zijn geweest om zoveel mogelijk levens te redden door dit verschrikkelijk virus.

Daarom wil ik het gedoneerde geld uiteindelijk verdelen onder de (ziekenhuis)medewerkers en de vrijwilligers uit de 71 ziekenhuizen in Nederland. (Volgens wikkepedia).  

Over een zogeheten “verdeelsleutel” van het eindbedrag en in welke vorm heb ik nog niet nagedacht. Dit geld ook voor de eventuele belasting afdracht over het gedoneerde geld. Maar alles zal ook afhangen van de hoogte.

Maar ik wil wel een wijze kiezen/bedenken welke ook ten goede komt aan dit zorgpersoneel en betreffende vrijwilligers. Niet dat zij na de corona crisis worden “weg gezet” met “dank je wel” of “je deed gewoon je werk”. Zou onverhoopt het eindbedrag gedeeld door de aantal ziekenhuizen(71) nihiel zijn, dan gaat de gehele opbrengts naar de personeelsvereniging en de extra vrijwilligers van het ziekenhuis in het epische centrum van de Nederlandse uitbraak, Ziekenhuis Bernhoven te Uden.

Maar persoonlijk hoop ik dat we als Nederlander, alle ziekenhuizen kunnen bedanken, op een waardige manier.

Hoe lang loopt de actie? En wat is het streefbedrag?

Dat is heel simpel. We stoppen de doneer actie, zodra het kabinet de (vergaande) maatregelen mbt het Corona virus intrekt en alles normaliseert. 

En hoe hoger het eindbedrag, hoe meer we het hele Nederlandse ziekenhuispersoneel en deze bijzondere vrijwilligers kunnen bedanken.

Doet u ook mee?  En geven we als Nederland het Nederlandse  zorgpersoneel en vrijwilligers nog een extra mooi compliment na deze verschrikkelijke periode voor alles wat ze hebben gedaan of hebben kunnen doen voor de Nederlandse samenleving.

Niet overtuigd ?

Bekijk dan de indrukwekkende speech gericht aan zijn personeel door  de Algemeen directeur van Ziekenhuis Bernhoven

Alvast bedankt voor uw bijdrage!
Familie van Pinxteren.

J van Pinxteren
26-03-2020

Helaas kan de doneeractie, omwille van privé omstandigheden niet verder door gaan. Ook de overheden willen deze actie niet los zien van mijn privé inkomen. Dit zou betekenen dat veel van het gedoneerde geld naar "kosten" gaat en dat is niet de intentie geweest of de bedoeling. Dit is wel situatie afhankelijk.

Gezien het bedrag, heb ik besloten om alles te doneren aan de peevee van ziekenhuis Bernhoven. De kosten welke doneeractie.nl in rekening brengt, vul ik aan tot het eindbedragje van de donatie uit privé middelen. Zo gaat toch het gehele gedoneerde bedrag naar het zorgpersoneel van Bernhoven.

Het spijt me, dat ik deze stap moet nemen, maar uw geld gaat wel, naar wat ik voor ogen had.


J van Pinxteren
22-03-2020

Beste mensen,

We zijn deze actie begonnen in een opwelling, zonder stil te staan bij eventuele gebolgen op privè vlak. We hebben deze actie daarom tijdelijk stil moeten leggen, om ook even de juridische consequenties te heroverwegen. De reden hiervan is, dat nu blijkt dat uw donatie's gezien word als inkomsten van ons als gezin. (Als de actie zou "exploderen")

Dit zou dus verstrekkende gevolgen hebben, voor ons gezin en dus ook oor de donaties, aks we dit eerst moeten compenseren. Uw geld gaat dan nog minder naar "het beoogde doel" en dat vinden wij niet fair. We willen dus eerst garanties van de overheden; dat uw donaties en onze privèomstandigheden, los van elkaar gezien worden.

Voor u die al gedoneerd heeft? Afhanelijk van het vervolg van deze actie gaat uw geld echt naar de helden, waarvoor u heeft gedoneerd. Gelukkig is het bedrag op dit moment nog zo klein dat dit geen invloed heeft op de huidige situatie. Het probleem ontstaat bij grotere eindbedragen,

Sorry,

familie van Pinxteren.2 donaties
€ 50,00

Deze actie is gesloten.