Back to the Essence | Geld inzamelen
 
 

Back to the Essence

Help mij de ALLEROUDSTE kennis van de mensheid over de wereld te verspreiden.

English below

Help me de essentie van de MEEST OUDE kennis van de mensheid van de wereld te verspreiden.

Mijn droom is dat iedereen, en voornamelijk onze kinderen, vanuit zijn Eigen Kracht durft te leven en zijn volle potentie beleeft. Alleen op die manier zal de verandering die je graag in de wereld ziet in jezelf tot leven komen; Zoveel prachtige Unieke Mensen met oneindige wijsheden, kunden en krachten dat er zijn, die echt en steeds meer voor eigen Wijsheid en Kracht kiezen en daar een oneindige krachtige Impact mee maken in de huidige maatschappij.
De westerse manier van leven heeft vele eeuwen de mensheid onderdrukt en heeft men tot slaaf van het regerende kapitalistische systeem gemaakt; met als gevolg ook diepe collectieve pijnen, zoals oorlogen, ouderloze kinderen, echtscheidingen, zieke kinderen, lichamelijke pijnen, geestelijke belemmeringen, burn-outs, eenzaamheid en noem het maar op.

The Call of the 13 Shamans @ Toeran
https://goo.gl/maps/SZDXN5wq8Gy

Op dit zeer unieke intensieve en intieme Festival worden de alleroudste kennis overgedragen om over de hele wereld te verspreiden. De inhoud van het leven in zijn compleetheid;

Gelukkige en voedende Relaties, Het opvoeden van gezonde kinderen, het vrouw Zijn in haar kracht, het man Zijn in zijn kracht, Broeder en zusterschappen, Wijsheid der levensduur, helingen, ceremonies en rituelen, communicatie met de natuur en nog veel meer. En tot slot word er intensief een hele dag gewijd aan het uitspreken van de gezamelijke Krachtwens om de mensheid weer in harmonie elkaar te zien Bloeien.

Mijn Missie is om de essentie van de verschillende culturen te vertalen naar het niveau van waaruit iedereen zijn eigen gebruiken en levensvisie kan opbouwen. Met andere woorden, wil ik voorkomen dat deze culturen gekopieerd worden in de westerse cultuur en wil ik absoluut stimuleren dat men de essentie van deze gebruiken vanuit ieders eigen wezen inzet voor diens leven en nageslacht. Ieder huishouden leeft zijn eigen lied en van daaruit geven wij ons nageslacht onze diepste kennis, de essentie door.

Mijn hele lichaam, geest en ziel wil naar dit festival gaan,  de essentie van de informatie te implementeren en het vanuit Nederland over de hele wereld verspreiden.
Ik zal de informatie opschrijven en de kernkennis in een gratis e-boek delen, en ik zal nog vele andere manier omarmen om de informatie te delen.
Momenteel leer ik van Toroa Aperahama - Maori Elder – de essentie van deze oeroude cultuur in mijn eigen taal en vanuit mijn eigen essentie te implementeren om eerst in mijn moederland te delen.  

Samen met mijn zoon van 4 en 20 mensen uit Berlijn gaan we met het vliegtuig, trein en bus, naar dit kleinschalige festival in Toeran. Na 5 dagen festival, gaan we terug naar Berlijn of Amsterdam of rijden we na enkele dagen vanuit Berlijn terug naar Nederland.


Ik ben enorm dankbaar voor alle support, interesse en medewerking in het manifesteren van deze droom <3

Zou je de link met 3 mensen in je contactlijst willen delen? Dank je wel <3!!

 

English:
Help me spread the essence of the MOST ACIENT knowledge of humanity of the world.

My dream is that everyone, and especially our children, dares to live from his own Essence and Power and experience his full potential. Only in this way will the change you like to see in the world comes to life from within; So many wonderful Unique People with infinite wisdom, abilities and powers that are there, who really and increasingly choose their own Wisdom and Power and make an infinitely powerful Impact with them in today's society.
The Western way of life has oppressed mankind for many centuries and has been enslaved by the ruling capitalist system; resulting in deep collective pains, such as wars, orphaned children, divorces, sick children, physical pains, mental impediments, burn-outs, loneliness and so on.

The Call of the 13 Shamans @ Toeran
https://goo.gl/maps/SZDXN5wq8Gy


At this very unique intensive and intimate Festival the very oldest knowledge is transferred to spread all over the world. The content of life in its completeness;


Happy and nourishing relationships, raising healthy children, being a woman in her strength, being a man in his strength, brother and sisterhoods, wisdom of life, healing, ceremonies and rituals, communication with nature and much more. And finally, an entire day is devoted intensively to expressing the joint desire to see mankind reappear in harmony.


My mission is to translate the essence of the different cultures to the level from which everyone can build their own customs and life vision. In other words, I want to prevent these cultures from being copied into Western culture and I absolutely want to encourage people to use the essence of these practices from everyone's own being for their life and their offspring. Every household lives its own song and from there we give our offspring our deepest knowledge, the essence.


My entire body, mind and soul wants to go to this festival, implement the essence of the information and spread it from the Netherlands all over the world.
I will write down the information and share the core knowledge in an free e-book, and share the knowledge in many different ways, jet to come.
Currently I am learning from Toroa Aperahama - Maori Elder - to implement the essence of this ancient culture in my own language and from my own essence to first share in my motherland.

Together with my son of 4 and 20 people from Berlin, we take the plane, train and bus to this small-scale festival in Toeran. After 5 days of festival, we go back to Berlin or Amsterdam or after a few days we drive back to the Netherlands from Berlin.

I am extremely grateful for all support, interest and cooperation in the manifestation of this dream <3


Please share the link with 3 people in your contact list? Thank you <3 !!Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
5 donaties
€ 67,00
Doel: € 1.500,00
4%

Deze actie is gesloten.