Alleenstaande moeder heeft hulp nodig

Alleenstaande moeder heeft hulp nodig | Geld inzamelen
 
 

Hallo As-salamu alaykom,

 

Mijn naam is Fatma en ik ben deze inzamelingsactie begonnen omdat ik ten einde raad ben.

5 jaar geleden heeft mijn ex-man mij met mijn twee minderjarige kinderen op straat gegooid. Ik had niemand waar ik terecht kon komen en had niks om op terug te vallen omdat ik altijd afhankelijk van hem ben geweest. 

Ik ben toen naar crissisopvangen en noodopvangen gegaan en een hele zware tijd moeten meemaken. Niet overal werd ik aangenomen en geholpen, soms moest ik het zelf maar uitzoeken maar kon nergens terecht. Ik werd van kast naar het muurtje gestuurd en heb 1.5 jaar zonder inkomen geleefd. Ik heb 5 jaren in een crisisopvang en noodopvang met alle geluk een huis gekregen waar ik alhamdoullilah heel blij mee ben. 

 

Nu vraag ik heel erg jullie hulp aan een vrouw met twee kinderen. Mijn kinderen zijn 11 en 13. Wij hebben deze woning maar slapen in een kale woning op 2 luchtbedden. Wij slapen op deze luchtbedden omdat we hulp hebben gevraagd bij de crisisopvang en als tip kregen dat we luchtbedden kunnen halen want verder werden we niet geholpen. We hebben niks en geen geld om onze woning in te richten. We komen rond met een uitkering waar we niks van over houden ivm met de schulden. Wij zijn al 3 maand bezig voor hulp bij de gemeente. Het duurt zolang en de kinderen slapen op een luchtbed op de grond en ze krijgen niet de hulp die ze nodig hebben. Ik vraag om donaties om ons te kunnen hebben om laminaat te kopen/verven en meubels. 

 

In de fotos is te zien hoe ik heb geleefd in een crisisopvang en hoe we nu leven in het nieuwe huis. 

 

Ik zou graag een nieuwe start met mijn kinderen willen en hun iets fijns willen geven. Mijn kinderen zijn ook vaak op verschillende plekken gaan slapen en verdrietig. Ze verdienen meer.

 

Moge Allah u belonen met goedheid

My name is Fatma and I started this fundraiser because I'm at my wits end.

 

5 years ago my ex-husband threw me on the street with my two minor children. I had no one to turn to and nothing to fall back on because I've always been dependent on him.

 

I then went to crisis shelters and emergency shelters and had to go through a very difficult time. I was not accepted and helped everywhere, sometimes I had to figure it out myself, but I had nowhere to go. I was sent from cupboard to wall and lived without income for 1.5 years. I have been lucky enough to have a house for 5 years in a crisis shelter and emergency shelter that I am very happy with alhamdoullilah.

 

 

 

Now I very much ask for your help to a woman with two children. My children are 11 and 13. We have this house but sleep in a bare house on 2 air mattresses. We sleep on these air mattresses because we asked for help at the crisis shelter and received a tip that we can get air mattresses because we were not helped further. We have nothing and no money to furnish our house. We get by on a benefit that we don't keep anything about because of the debts. We have been working for 3 months for help with the municipality. It takes so long and the kids sleep on an air mattress on the floor and they don't get the help they need. I am asking for donations to have us buy/paint laminate and furniture.

 

 

 

The photos show how I lived in a crisis shelter and how we now live in the new house.

 

 

 

I would like to have a fresh start with my children and give them something nice. My children have often gone to sleep in different places and are sad. They earn more.Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
0 donaties
€ 0,00
Doel: € 15.000,00
0%

Je kunt nu de eerste zijn die deze actie steunt! Doneer en voeg optioneel een persoonlijke boodschap toe.