Abaja ba Kristo Rwanda

Abaja ba Kristo Rwanda | Geld inzamelen
 
 
Financiele steun gevraagd voor de gemeenschap in Rubengera Rwanda

Eind april vertrek ik voor twee weken naar Rwanda om onder andere vrijwilligerswerk te doen bij de zustergemeenschap in Rubengera.
Vanuit de kerkelijke gemeente in Amerongen waar ik deel van uit maak zijn er al jarenlang relaties met Rwanda, om precies te zijn sinds 1956. Het is uniek voor Nederland dat er een gemeenschap van zendingsdiaconessen is, die gevestigd is in Amerongen.
De Nederlandse zendingsdiaconessen maken deel uit van een internationale gemeenschap waar ook de zustergemeenschap in Rwanda deel van uitmaakt.

In 1994 zijn er 30 diaconessen als de genocide uitbreekt. Naar aanleiding hiervan is er een Rwandese groep naar Amerongen gekomen om bij te komen van de gebeurtenissen en na te denken over de toekomst.
In maart 1995 gaat de groep terug naar Rwanda en wordt een begin gemaakt met de bouw van een weesdorp.
Tot begin 2016 heeft het weesdorp heel veel kinderen kunnen opvangen, maar toen moest het gesloten worden omdat de Rwandese overheid de weeshuizen niet meer nodig vond en er de voorkeur aan gaf kinderen in gezinnen te laten opgroeien. Het was moeilijk voor de zusters dit werk los te laten, maar het contact met vrijwel alle kinderen is er nog steeds. Een Rwandese zuster geeft nazorg aan de weeskinderen die in arme families terecht gekomen zijn, deze kinderen worden ondersteund door Nederlandse adoptieouders, totdat zij hun school- of beroepsopleiding hebben afgerond.
De gebouwen van het weesdorp hebben begin vorig jaar een nieuwe bestemming gekregen: een kleuterschool, waar nu ruim 100 kinderen ’s morgens onderwijs krijgen.
Een deel van deze kinderen komt uit de armste gezinnen en heeft hulp nodig bij het betalen van schoolgeld, een uniform, materiaal en de schoolmaaltijd. Het is heel belangrijk dat deze kinderen de gelegenheid krijgen kleuteronderwijs te volgen, zodat ze goed voorbereid naar de lagere school kunnen en niet met een achterstand ten opzichte van hun klasgenootjes beginnen.
De ouders van de kinderen worden nauw betrokken bij de school. Er zijn zelfhulpgroepen gevormd waarin de ouders met elkaar hun vragen en vreugden delen en samen sparen voor het starten van kleine projecten. Voor de armste ouders is dit een mooie manier om hun levensomstandigheden te verbeteren.
Ook het landbouwproject is enorm belangrijk. Elk jaar worden 150 boeren en vooral boerinnen opgeleid om hun land beter te kunnen bewerken, maar ook theoretische lessen te volgen, bijv. op het gebied van aidspreventie, omgaan met geld, en verzoening, een belangrijk thema na alles wat er in het land heeft plaatsgevonden. Ook deze boeren en boerinnen vormen zelfhulpgroepen, waarin beide bevolkingsgroepen samenwerken.
De zustergemeenschap bestaat nu uit ruim 40 zusters, die op allerlei terreinen werkzaam zijn: in verpleging, onderwijs, landbouw, diaconaal werk, in de kerk als predikante of evangeliste.
2008 was een moeilijk jaar voor de zusters: Een Nederlandse zuster die 20 jaar leidinggevende was, werd ernstig ziek en overleed op 57 jarige leeftijd. De gemeenschap moest toen zonder buitenlandse leiding verder, een driemanschap vormt nu het directieteam: twee diaconessen en een predikant.
De zusters proberen zelf inkomsten te verwerven o.a. door het maken van kaarten, waar ze de schors van de bananenboom voor gebruiken.
De zustergemeenschap groeit, vorig jaar zijn 5 jonge vrouwen ingetreden en deze maand komen er weer een paar bij. Het gevolg is dat het zusterhuis te klein wordt en dat er gebouwd moet gaan worden. Naast dit project willen de zusters dit jaar graag een lagere school bouwen als vervolg op de kleuterschool, zodat de kinderen op hetzelfde niveau door kunnen leren.
Al met al ontwikkelt er zich veel in dit prachtige land, maar problemen zijn er ook nog genoeg: trauma’s, wantrouwen, armoede en volle gevangenissen…
Er is hoop voor Rwanda door de vele gebeden en door de steun die geboden wordt. De zusters zijn dankbaar voor betrokkenheid vanuit Amerongen/Nederland.

Door inkomsten uit het guesthouse, door de verkoop van handgemaakte kaarten en doordat meerdere zusters een salaris inbrengen, kan de gemeenschap Abaja ba Kristo de kosten van het dagelijks levensonderhoud grotendeels zelf betalen. Voor de diverse projecten is financiële steun hard nodig en hartelijk welkom.

Ook jouw/uw bijdrage wordt bijzonder op prijs gesteld door de zusters, door de weeskinderen, door de moeders van baby's die voedingsondersteuning krijgen, door de ouderen die geholpen worden, door de boeren in de wijde omgeving. Kortom: jouw/uw bijdrage betekent veel voor velen!

Dank hiervoor!


Lieve groeten, RuthEr zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
45 donaties
€ 2.030,00
Doel: € 1.500,00
135%

Deze actie is gesloten.