''Help leerlingen in Zambia Corona te stoppen''

''Help leerlingen in Zambia Corona te stoppen'' | Geld inzamelen
 
 
We hebben de eerste handenwaspunten aangeschaft..!

Enkele maanden geleden zijn we een actie gestart. Het doel was om het mogelijk te maken om de schoolkinderen hun handen te laten wassen. Ondanks dat niet het volledige bedrag binnen is, hebben we toch een aantal was-stations kunnen aanschaffen.

Wat rest is met name desinfectie voor de handen. We hopen toch dat we ook dit voor elkaar gaan krijgen.

Meer informatie over ons project is hier onder te lezen.

Introductie

Het is alweer ruim 15 jaar geleden dat we voor het eerst in contact kwamen met Kaumuzya Basic School, een school in de Southern Province van Zambia ongeveer 185 km ten zuiden van de hoofdstad Lusaka. Samen met de lokale community hebben we een stichting opgericht met initieel als doel het ondersteunen van (half)weeskinderen bij het krijgen van onderwijs, door het betalen van de schoolkosten. Later zijn hier meer doelstellingen bijgekomen echter de steun aan de weeskinderen blijft de prioriteit.

In de periode die achter ons ligt, hebben er dankzij onze donateurs en sponsoren diverse projecten kunnen plaatsvinden waarbij de grootste twee het bouwen van een dokterspost en twee klaslokalen waren. Echter de tijd staat niet stil en dankzij de projecten heeft de school met name de laatste twee jaren ontzettende vooruitgang geboekt. Waren het in 2007 nog geen 200 leerlingen, nu zijn er meer dan 500 leerlingen die les ontvangen op de school in één van de huidige 5 leslokalen (en 1 provisorisch). Deze enorme toename komt vooral doordat de school nu toestemming heeft gekregen om dankzij de lokalen ook grade 8 en 9 lessen te geven.

Deze grote groei heeft natuurlijk ook andere uitdagingen opgeleverd maar op dit moment heeft een wereldwijd probleem met een zeer grote impact de prioriteit van de school en van ons. Corona heeft niet alleen ons maar ook hun leven volledig overhoopgegooid en de gevolgen hiervan zullen we nog jarenlang merken.

Een sociaal vangnet in Zambia bestaat niet, een totale lock-down of een intelligente lock-down is dan ook onmogelijk en onmenselijk. Mensen moeten eten en daarvoor moeten mensen geld verdienen. Echter binnen de beperkingen die men heeft, doet iedereen zijn best om toch zoveel mogelijk veilig te leven gebaseerd op adviezen van de overheid. 

De eerste door de overheid opgelegde regels waren het sluiten van alle plekken waar veel mensen samen komen zoals restaurants, bars en bioscopen en het verplicht dragen van mondkapjes in het openbaar vervoer en op andere plekken waar mensen elkaar ontmoeten. Voor scholen als de onze betekende dit in de eerste fase totale sluiting. Deze sluiting geldt nog steeds behalve voor examenklassen en laatste jaar studenten met de verplichting om een mondkapje te dragen. De verwachting is dat na de vakantie, eind augustus, de scholen weer volledig open zullen gaan. Op dat moment is het belangrijk dat er veilig en verantwoord les kan worden gegeven. De overheid doet zijn best, maar mist gewoon de middelen om dit allemaal te doen en daarom willen we de school hiermee te helpen. Daarbij hebben we jullie hulp nodig en vandaar deze fundraiser.

 

Onze insteek: Wanneer de school eind augustus opengaat moet er veilig lesgegeven kunnen worden aan alle leerlingen...!

 

In overleg met de school is er voor gekozen om ervoor te zorgen dat op het moment dat de school weer opengaat, er per lokaal een plek is om de handen te wassen en te ontsmetten. Ook is er daardoor direct behoefte aan zeep en ontsmettingsmiddel om in ieder geval 6 maanden te kunnen overbruggen want Corona is nog niet weg. 


Waar bestaat dat uit:

We willen per leslokaal/gelegenheid een handenwaspunt bestaande uit een staander met een emmer, opvangbak, zeep en ontsmettingsmiddel neerzetten.


Wat is hier voor nodig:

Zes handenwaspunten @ K350 (incl. emmer en opvangbak).

Zeep @ K300 per doos.

Ontsmettingsmiddel @ k780 per doos.

Het schoolbestuur verwacht voor een periode van 6 maanden 6 tot 8 dozen van beide middelen nodig te hebben.

 

De prijzen zijn van begin juli maar wisselen sterk. Het totaal komt, inclusief kosten van het vervoer naar de school toe, kosten van geld overmaken, een post onvoorzien van 5% en wat administratieve overhead zoals beltegoed, op een bedrag van ongeveer €600 uit.


Duurzaamheid:

Na een hopelijk voorspoedig en snelle afloop van de Corona-perikelen zullen de wasplekken worden gebruikt bij de schaarse toiletten, vier meisjes- en twee jongenstoiletten voor 500! leerlingen...

 

Verantwoording:

Gedurende de fundraising, de uitvoering van het project en bij het eindresultaat zullen we jullie via deze pagina en via onze facebookpagina op de hoogte houden van de voortgang.

Ten slotte zal de financiële verantwoording na afsluiting van het project te vinden zijn op de facebookpagina, via onze website en in het jaarverslag.

 

Foto's:

De aangeschafte handwaspunten

Joop Averesch
27-11-2020

De handenwasstations zijn gekocht. We hebben ze overgedragen aan de school. Daar de actie nog niet het gewenste bedrag op heeft geleverd, hebben we niet alles wat nodig was kunnen aanschaffen en we hopen dit op een later tijdstip alsnog te kunnen doen.


11 donaties
€ 201,00
Doel: € 600,00
33%